Нормативна база

                                                Шановні колеги!

Виконання наукових проектів регламентується рядом законодавчих актів, зокрема:

- Постанова Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг..." [завантажити]
- Наказ Міністерства освіти і науки України №535 від 7.06.2011р. "Про пріоритетні напрями розвитку науки техніки"  [завантажити
- Постанова
Кабінету Міністрів України №942 від 7.09.2011р. "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" [завантажити]
- Положення про наукову і науково-виробничу діяльність науково-дослідної частини Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя  
[завантажити]
- Закон України про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [завантажити]