Науково-дослідна частина Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Науково-дослідна частина

Тематика, плани

Тематика досліджень

Основні напрямки наукових досліджень ТНТУ

  • розробка апаратури і приладів для наукових досліджень, дистанційного зондування Землі, джерел вторинного живлення та діагностики в галузі медицини та біології;
  • розробка обладнання, апаратури, інструментів для машинобудівної, радіотехнічної, харчової, переробної промисловості та сільського господарства;
  • механіка руйнування матеріалів та елементів конструкції при низьких і високих температурах з врахуванням впливу експлуатаційно-технологічних факторів;
  • розробка розрахункових методів аналізу НДС елементів конструкцій в пружній та пружно-пластичній області з врахуванням температурних полів;
  • розробка нових матеріалів та технології їх отримання з метою оптимізації структури та властивостей;
  • розробка методів підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій, деталей та вузлів тертя;
  • розробка нових економічних моделей в умовах ринкового господарства.
Тематичні плани наукових досліджень, які проводяться за кошти державного бюджету
Плани проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, тощо)
Тематичні плани ініціативних науково-дослідних робіт
Госпдоговірні науково-дослідні роботи