Зразки документів

Зразки оформлення документів
  • Заява для зарахування на тему для працівника [завантажити]+
  • Заява для зарахування на тему для аспіранта [завантажити]+
  • Заява для зарахування на тему для студента [завантажити]+
  • Паспорт науково-дослідної лабораторії [завантажити]+
  • Зразок типового договору на укладання госпдоговірної тематики [завантажити]+
  • Зразок акту виконаних робіт по госпдоговірній тематиці [завантажити]+
  • Експертний висновок (для наукової статті) [завантажити]
  • Оклади працівників НДЧ [завантажити]
  • Зразок положення про науково-дослідну лабораторію [завантажити]+
  • Зразок акту впровадження в навчальний процес [завантажити]