Науково-дослідна частина Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Науково-дослідна частина

Зразки документів

Зразки оформлення документів
 • Заява для зарахування на тему для працівника [завантажити]-
 • Заява для зарахування на тему для аспіранта [завантажити]-
 • Заява для зарахування на тему для студента [завантажити]-
 • Паспорт науково-дослідної лабораторії [завантажити]-
 • Зразок типового договору на укладання госпдоговірної тематики [завантажити] +
 • Зразок акту виконаних робіт/наданих послуг по госпдоговірній тематиці [завантажити] +
 • Зразок положення про науково-дослідну лабораторію [завантажити]-
 • Зразок технічного завдання на надання послуг/виконання робіт по госпдоговірній тематиці [завантажити]+
 • Зразок протоколу узгодження вартості надання послуг/виконання робіт по госпдоговірній тематиці [завантажити]+
 • Зразок календарного плану з надання послуг/виконання робіт по госпдоговірній тематиці [завантажити]+
 • Зразок договору підряду на надання послуг/виконання робіт [завантажити]+
 • Зразок акту приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт (до договору підряду) [завантажити]+