План проведення наукових в Тернопільському національному технічному університеті конференцій

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

 

Тема конференції Заклад вищої освіти(установа),

Відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто та терміни проведення Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2 3 4 5

6

І. Міжнародні конференції

1 ІІІ Міжнародна конференція «Інформаційні технології: теоретичні та прикладні проблеми»

ITTAP – 2023

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Литвиненко Я.В.

0964511070

d_e_l@i.ua

 

м. Тернопіль

22-24 листопада 2023 р.

50

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)

Національна академія наук України (Україна)

Маріборский університет (Словенія)

Технічний університет у Кошице (Словаччина)

Університет прикладних наук Шмалькальдена (Німеччина)

Люблінська Політехніка (Польща)

Університет Валенсії (Іспанія)

2 Х Міжнародна науково-практична конференція

«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

 

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,

Панухник О.В.,

(067) 897-1000,

(067)33-433-45

panukhnyk@gmail.com

м. Тернопіль 31.03.2023

100

Тернопільська міська рада

Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»»

«Страхова компанія «ТАС»

Вроцлавський економічний університет

(Республіка Польща)

Університет «Опольська Політехніка»

(Республіка Польща)

Університет прикладних наук в Нисі

(Республіка Польща)

Індо-Європейська освітня фундація

(Республіка Польща)

Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

3 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

Криськов А.А.

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

050 921 14 84

e-mail: kryskov.te@gmail.com

Тернопіль

21 квітня 2023 р.

70-80

Тернопільська обласна державна адміністрація,

Військова академія

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Національний університет водного господарства та природокористування

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міжнародна академія цивільної авіації імені

Мохаммеда VI (Марокко)

Задарський університет (Хорватія)

Університет технологій та економіки імені Хелени Ходковської (Польща)

4 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,

Співак С.М.,

(097) 687-1008

spivaksm@ukr.net

Тернопіль,

травень 2023 р.

50-70

Тернопільська обласна державна адміністрація, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області,

Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща),

Університет Артіфекс (м. Бухарест, Румунія)

5 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,

Панухник О.В.,

(067) 897-1000,

(067)33-433-45

panukhnyk@gmail.com

м. Тернопіль 03.11.2023

100

Тернопільська міська рада

Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»»

«Страхова компанія «ТАС»

Вроцлавський економічний університет

(Республіка Польща)

Університет «Опольська Політехніка»

(Республіка Польща)

Університет прикладних наук в Нисі

(Республіка Польща)

Індо-Європейська освітня фундація

(Республіка Польща)

Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

6 IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,

Дмитрів Д.В.

тел.(097) 364-7442

email: dmytrivd75@gmail.com

Науковий секретар конференції:

Гарматій Н.М.

тел. (067) 735-4554

email:garmatiy.nat@meta.ua

Тернопіль,

05-06.12.2023

80-100

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вінницький національний аграрний університет

Західноукраїнський національний університет

Жешувська політехніка

Жешувський університет

Благодійний фонд «Бізнес-інкубатор Тернопільщини»

7 V Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування

і комп’ютерних технологій»

ICAAEIT 2023

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

Карташов В.В.

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

096 543 30 34

e-mail: Kartashov@tntu.edu.ua

 

Тернопіль,

8-10 листопада

2023 року

100

Міністерство освіти і науки України,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Херсонська державна морська академія,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова,

Люблінська політехніка, Польща,

Словацький технічний університет в Братиславі,

Кошицький технічний університет,

Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)

8 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасних технологій»

ICPMT 2023

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

Карташов В.В.

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

096 543 30 34

e-mail: Kartashov@tntu.edu.ua

 

Тернопіль,

7-8 грудня

2023 року

100

Міністерство освіти і науки України,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Херсонська державна морська академія,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова,

Люблінська політехніка, Польща,

Словацький технічний університет в Братиславі,

Кошицький технічний університет,

Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)

9 Міжнародна науково-практична конференція

«Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Проф. Покотило Олег Степанович

e-mail: kafedra.hb@gmail.com

Тел. +380972079605

Секретар конференції: Криськова Лариса Петрівна

e-mail: lora.deret@gmail.com

Тел.+38 0688658307

 

м. Тернопіль

24-25 травня 2023 року

40

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва (Україна)

Інститут молекулярного водню (США)

Вармінсько-Мазурський університет (Польща)

Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія)

Словацький сільськогосподарський університет (Словакія)

Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)

Загребський університет (Хорватія)
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

Польська академія здоров’я (Польща)

10  VII Міжнародна науково-практична конференція

«Стан і перспективи харчової науки та промисловості»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Проф. Покотило Олег Степанович

e-mail: kafedra.hb@gmail.com

Тел. +380972079605

 

Секретар конференції: Кравченюк Христина Юріївна

e-mail: kafedra.hb@gmail.com

Тел. +380978615477

м. Тернопіль

28-29 вересня 2023 року

60

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)

Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ,Україна)

Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва

(м. Київ, Україна)

Вармінсько-Мазурський університет (Польща)

Словацький сільськогосподарський університет (Словаччина)

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Польська академія здоров’я (Польща)

ІI. Всеукраїнські конференції

11 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Ч умаченка: «Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку» Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Андрушків Б.М.

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

(0352) 51-97-38

email: kaf_mp@tu.edu.te.ua

Тернопіль

травень 2023 р.

80

 

Хмельницький національний університет,

Запорізький національний університет,

Тернопільська обласна державна адміністрація,

Тернопільська міська рада,

Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»,

Академія соціального управління,

Обласна рада профспілок працівників освіти і науки.

12 ХІ науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології» (ІМСТ)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Баран І.О.

0969583587

ihor.remm@gmail.com

 

м. Тернопіль

06-07 грудня

2023 р.

120

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Наукове товариство ім. Шевченка