Науково-дослідна частина Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Науково-дослідна частина

Наукові школи

Перелік наукових шкіл ТНТУ

Назва наукової школи

Інформація

Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів в транспортно-технологічних системах.

Завантажити

Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи, інноваційні контексти розвитку підприємництва.

Завантажити

Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології.

Завантажити

Математичне моделювання та обробка природних та техногенних складних сигналів.

Завантажити

Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем.

Завантажити

Розвиток теоретико-експериментальних засад підвищення функціонально-технічних, технологічних та енергетичних характеристик засобів агровиробництва

Завантажити

Методи прогнозування і підвищення утримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій

Завантажити

Моделювання та математичне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем в медицині, техніці та економіці

Завантажити

Удосконалення мікробіологічних критеріїв оцінки безпечності сировини й харчової продукції та розробка засобів і способів деградації мікробних біоплівок з біогенних і абіогенних поверхонь

Завантажити