Наукові школи

Перелік наукових шкіл ТНТУ

Назва наукової школи

Інформація

Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів.

Завантажити

Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи.

Завантажити

Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології.

Завантажити

Математичне моделювання та обробка природних та техногенних складних сигналів.

Завантажити

Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем.

Завантажити

Математичного моделювання та ідентифікації багатопараметричних систем переносу.

Завантажити

Пошук, розробка, аналіз, стандартизація, сертифікація продукції з біологічно активними харчовими добавками, води та фізико-хімічні і біохіміко-біотехнологічні аспекти їх дослідження.

Завантажити

Розвиток теоретико-експериментальних засад підвищення функціонально-технічних, технологічних та енергетичних характеристик засобів агровиробництва

Завантажити

Методи прогнозування і підвищення утримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій

Завантажити

Моделювання та математичне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем в медицині, техніці та економіці

Завантажити